ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်

သတင်း

1234 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၄